HOME       Na my duiwe      Links     Contact       HOME Hollands  

'n Vlug van die haagse Transvaalwyk 1958 ( Den Haag ) na Buytenwegh en Noordhove in Zoetermeer....  2016

My broer Ton bou, in 1957, my eerste duiwehok, gemaak van lemoenkiste van die mark in Den Haag.  My eerste duif word deur die buurman aan die oorkant gevang,  In dié tyd kry ‘n mens nie jou duiwe terug nie.  Die groot, wel…groot, manne neem die duiwe na Dorus (De Zwarte Vogel  - die Swart Voël) of hou dit self om mee te vlieg.

De Zwarte Vogel  is die węreldberoemde duiwe saak in Nederland. In die tyd, maar ook nou nog, kom ek gereeld daar, omdat dit slegs 100 meter verder op in Schalk Burgerstraat in Den Haag was waar ek gewoon het.

Die eerste foto op die ‘homepage’ dateer uit 1958.  ’n Vriend woonagtig in die Springfonteinstraat, bou toe vir my die hok. In daardie jare word spykers meer as een keer gebruik en elke stukkie plank word goed bewaar. 

Ons duiwe kry ook gereeld die verkeerde (onbetaalbare) voer. Soms slegs bone met as gevolg ondervoede duiwe met ’n vitamiene tekort ens.

Een van my posduiwe was altyd die ‘buite sluiter’.  Voordat ek skool toe gaan, laat ek hom altyd uit om die ‘groot’ manne te treiter. Dit was toe ’n type sport in Den Haag. 

Ek vang op ’n keer ’n duif van die buurman.  Hy het ’n groot duiwe hok op die dak gehad en  voor ’n laer balkon met ’n klein hokkie was dit iets heel besonders.  Nou, 50 jaar later, hoor ek hom nog steeds skree en skel, maar ek het my nie aan hom gesteur nie, want heelwat van my duiwe is gevang of het verdwyn………

Een keer het hy selfs 10 van my ‘piepers’ (klein duiwe) wat op sy dak gesit het, skelm in sy hok ingelok.

Eindelik het ek en my broer elkeen ons eie hok op die balkon.  Ongelukkig het ek geen foto daarvan nie.   Ons staan elke dag buite.  Die lug was vol duiwe en ons het presies geweet watter duiwe aan wie behoort.

Tenslotte merk ek op dat ek gedurende die jare 90 hier in Zoetermeer aan wedstryde deelgeneem het. Ongelukkig bestaan Die Vereniging van Posduiwe vanaf 1995 nie meer nie. 

My duiwe het ek nou slegs vir die plesier daarvan en my beste duif (..) geniet dit ook, gelukkig tog.

Goeie vlug en dankie vir u besoek aan my website

Mooi bly, Rob Kettmann

Webdesign http://www.dkvertaaldiensten.nl/

02-07-2016